Contacte

L’Altra Editorial
Gran Via de les Corts Catalanes, 628, àtic 2a
08007 Barcelona
Tel. 93 301 83 98
www.laltraeditorial.cat
laltra@laltraeditorial.cat

També ens trobareu a:
www.facebook.com/laltraeditorial
www.twitter.com/laltraedi
www.instagram.com/laltraeditorial

Si ens voleu fer arribar un manuscrit, envieu sisplau una sinopsi i, com a mostra, les primeres 40 pàgines a info@laltraeditorial.cat. No acceptem manuscrits que no hagin passat aquest pas previ. Tampoc ens comprometem a retornar-los ni a fer-ne cap valoració. Si passats tres mesos no heu rebut resposta, haureu de donar per desestimada la publicació amb nosaltres.